Birlikte, Daha İleriye

Ne yapmalıyız?

Bu kendimize tekrar tekrar söylediğimiz ifadedir. Medtronic olarak kalpleri daha güçlü ve daha uzun süre attırabilmemizi sağlayan budur. Teknolojinin vücutlarımız için ve vücutlarımız içinde yapabileceklerinin sınırlarını zorlamamızı sağlayan budur. Hastaların ağrılarını hafifletme, sağlıklarını geri kazandırma ve insan ömrünü uzatma hedeflerimize ulaşma çabamızı devam ettiren budur.

Birlikte, Daha İleriye - hastaların yaşamlarını birlikte iyileştirelim

 

Ama eğer daha da fazlasını yapabilseydik?

Dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engelleri kaldırabilseydik?

Sağlık alanındaki en büyük sorunların çözümüne yardımcı olmak için her yerde daha geniş kapsamlı sağlık sistemleriyle bütünleşen ortaklıklar kurabilseydik?

Yükselen maliyetler, yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların yükü hepimizi etkilemektedir. Sağlık sistemindeki hiçbir kurum bu zorlukları tek başına çözemez. Bu nedenle bir adım öne çıkmanın gerektiğini düşündük. Bu nedenle tüm gücümüzle teknolojilerimiz, hizmetlerimiz, kaynaklarımız - ve personelimizle - yeni ortaklarla yeni yöntemlerle çalışmak ve sağlık hizmetlerinde yeni bir çağ başlatmak için hazırlandık.

Anlamlı yenilikler. Daha iyi hasta sonuçları. Kaliteli, koordineli sağlık hizmeti.

Bu mümkün.

Sağlık hizmetlerini Birlikte, Daha İleriye götürelim.

Last updated: 23 Feb 2016

Gezinti Bölümü

Ek Bilgiler

NYSE (MDT)

Maastricht Hastanesi'ndeki Entegre Sağlık Çözümleri
Turkey